Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1953, με αρχικό αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων τοιχοποίιας (τούβλα και κεραμίδια). Το 1969 η επιχείρηση διεύρυνε την παραγωγική της δραστηριότητα και στην παραγωγή τσιμεντοπροιόντων. Το 1993 η επιχείρηση διέκοψε την παραγωγή τούβλων και κεραμιδιών, ενώ επέκτεινε την δραστηριότητα της και στην εμπορία μεγάλης ποικιλίας δομικών και μονωτικών υλικών.

Το 2008 η επιχείρηση περνά στην δεύτερη γενιά επιχειρηματιών, η οποία αποτελείται από μία ομάδα νέων και αξιόλογων ανθρώπων, με εξειδίκευση στην Οικονομική και Διοικητική Επιστήμη. Η εταιρεία μετατρέπεται πλέον σε Ανώνυμη Εταιρεία, και φιλοδοξεί με όχημα την τεράστια σωρευμένη εμπειρία της από την παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών για περισσότερο από 60 χρόνια, και με έμφαση στην προσαρμογή στις σύγχρονες συνθήκες και εξελίξεις, να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον εν λόγω κλάδο, τόσο σε περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Προϊόντα

Βασικό αντικείμενο της επιχείρησης εξακολουθεί να αποτελεί η παραγωγή και εμπορία τσιμεντοπροιόντων (τσιμεντόλιθοι, τσιμεντοσωλήνες, κράσπεδα, καμινάδες, τσιμεντοπασσάλους, κ.λ.π.), καθώς και η εμπορία διαφόρων δομικών και μονωτικών υλικών.

Εγκαταστάσεις- Εξοπλισμός

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται από το 1955 στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 12.047,42 τ.μ. στην περιοχή των Τρικάλων και συγκεκριμένα στο 6ο χιλ. Τρικάλων- Καρδίτσας, οι οποίες καλύπτουν πλήρως με σύγχρονο και υψηλής τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό τις παραγωγικές της ανάγκες.

Η κεντροβαρής γεωγραφική θέση της εταιρείας, η οποία ενισχύεται από την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής σε εθνικό επίπεδο (Ε-65, Εγνατία), και η σύνδεση τους με τους Διευρωπαϊκούς Οδικούς Άξονες, αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, και να της επιτρέψει την ανάληψη και εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα θα καταστήσει ευκολότερες και συμφέρουσες και τις εισαγωγές καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων από τις αγορές του εξωτερικού.

Φιλοσοφία

Η εταιρεία πιστή στην αρχή της διαρκούς βελτίωσης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της, έχει πιστοποιήσει το σύνολο των διεργασιών της με σύστημα ISO 9001:2008, και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με την απόλυτη συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση της ποιότητας τους (σήμανση CE).

Σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα υψηλού κύρους, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., επιδιώκει την ενσωμάτωση της καινοτομίας τόσο στην παραγωγική της διαδικασία όσο και στα χαρακτηριστικά των προϊόντων, με παράλληλη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας για την παραγωγή:

  • εναλλακτικών (πράσινων) και πολυλειτουργικών δομικών υλικών που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών (χρηστών),
  • με παράλληλη ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής τους (βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σύγχρονων κατασκευών)
  • που θα παρέχουν ασφάλεια και υγιεινή
  • και που θα διασφαλίζουν την αντοχή τους στον χρόνο

Στρατηγική

Στόχος της εταιρείας, εκτός από την παραγωγή δομικών προϊόντων, αποτελεί και η προσφορά τεχνογνωσίας και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τα προβλήματα των σύγχρονων κατασκευών. Για τον σκοπό αυτό προσανατολίζεται στην δημιουργία και τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης το οποίο θα στελεχωθεί από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό οι οποίοι θα προσφέρουν υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή επαγγελματία.

Με την ολοκλήρωση του εκσυγχρονιστικού επενδυτικού της προγράμματος, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να παράγει καινοτόμα προϊόντα που θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της αγοράς, και θα είναι προσαρμοσμένα στην νέα βιοοικολογική προσέγγιση της οικοδομικής-κατασκευαστικής δραστηριότητας (πράσινη δόμηση- βιοοικοδομική).

Η επίτευξη συνεργασιών με κορυφαίους οίκους τόσο από την εγχώρια όσο και από την διεθνή αγορά αποτελεί επίσης έναν άμεσο στόχο, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία επωφελών και διαχρονικών σχέσεων που χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη, τόσο με τους πελάτες όσο και με τους συνεργάτες – προμηθευτές της.

Όραμα

  • Οι συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές, να ταυτίζουν την εταιρεία με την ποιότητα, την καινοτομία, την ταχύτητα, την συνέπεια, την αξιοπιστία, την σοβαρότητα, στοιχεία τα οποία σφυριλατήθηκαν στα 60 και πλέον χρόνια λειτουργίας της.
  • Η συνεχής βελτίωση και προσαρμοστικότητα στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η ενσωμάτωση της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία.
  • Η διαρκής αναζήτηση νέων προϊόντων για μεταπώληση ή αντιπροσώπευση και νέων αγορών για διάθεση.
  • Συνδρομή για ένα καλύτερο φυσικό και αστικό περιβάλλον.